PPUH „WRONKOP” w 2015 r. rozszerzyła swoją działalność o profil działalności w branży stalowej – wykonywanie konstrukcji stalowych.

W marcu 2016 roku firma podjęła działania mające na celu wdrożenie i certyfikowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg EN 1090-2 w klasie EXC3. Audyt przeprowadziła firma TUV Rheinland.

Działania zakończyły się pozytywnie, dzięki czemu firma uzyskała certyfikaty:

  • Certyfikat zakładowej kontroli produkcji w klasie EXC3 zgodny z EN 1090-1 + A1:2011
  • Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego wg PN-EN ISO 3834-2.

Zajmujemy się wykonywaniem elementów takich jak podesty schodowe, belki, słupy, stężenia, ramy nośne, konstrukcje hal i wiele innych.

konstrukcje stalowe