PPUH WRONKOP w 2015 r. rozpoczęło działalność w branży stalowej i poszerzyło swoją ofertę o wykonywanie konstrukcji stalowych.
W marcu 2016 roku podjęliśmy działania mające na celu wdrożenie i certyfikowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) wg EN 1090-2 w klasie EXC3. Audyt przeprowadziła firma TUV Rheinland.

Działania zakończyły się pozytywnie, dzięki czemu firma uzyskała certyfikaty:

  • Certyfikat zakładowej kontroli produkcji w klasie EXC3 zgodny z EN 1090-1 + A1:2011
  • Certyfikat zgodności procesu spawalniczego wg PN-EN ISO 3834-2.

Działając na podstawie certyfikowanego systemu, zajmujemy się produkcją elementów z wysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz spawaniem konstrukcji stalowych. Oferujemy Państwu wykonanie m.in. podestów schodowych, belek, słupów, ram nośnych oraz hal konstrukcyjnych.W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą również transport oraz załadunek i rozładunek elementów konstrukcyjnych.

konstrukcje stalowe